O Nas

O żłobku

Żłobek otoczony jest ogrodem z dużą ilością zieleni / drzewa, krzewy,trawa/, wyposażonym w różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci. Teren zabaw jest ogrodzony. Usytuowany jest z dala od głównych dróg komunikacyjnych.

Pracownicy odpowiedzialni za opiekę i wychowanie dzieci planują i realizują zajęcia na dany dzień. Zamierzenia wychowawcze na aktualny miesiąc są podane do wiadomości rodziców. Zajęcia dostosowane są do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. Dotyczą różnych sfer rozwojowych dziecka. W żłobku prowadzona jest rytmika, zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne oraz nauka języka angielskiego dla zainteresowanych.

Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji. Jest placówką szkoleniową dla Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ. Nasz Żłobek często odwiedzają aktorzy teatru Art-Re wprowadzając naszych milusińskich w świat bajek.

Dyrektor Żłobka Katarzyna Gęsiorska

Co zapewniamy dzieciom?

ZABAWY RUCHOWE

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze

Zabawy ruchowe przy śpiewie

CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

ZABAWY TEMATYCZNE
ZABAWY DYDAKTYCZNE
ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE

Grupy

Żłobek jest placówką składającą się z trzech grup wiekowych:

Grupa MALUCH – dzieci od 5 m-cy do 12 m-cy

Grupa I – dzieci od 12 m-cy do 18 m-cy

Grupa II – dzieci w wieku od 19 miesięcy do 24 miesięcy

Grupa III – dzieci w wieku od 2 lat do 3 lat

Przedział wiekowy

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4-ch miesięcy do 3 lat.

Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku pobierane są do 10-tego następnego miesiąca.


Płatności

Odpłatność za żłobek: 

-opłata stała (czesne) 199 zł – miesięcznie

– opłata za wyżywienie 6zł -( stawka dzienna)

W cenie

Dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. Uwzględniamy w jadłospisie diety. Jadłospis opracowywany jest przez dietetyczkę.